هیات مدیره

معرفی اعضای هیات مدیره

 

✔ محمد قاسمی (مدیر عامل)
 
✔ مجتبی غلامی سیبنی (---)
 
✔ عباس خشنود (---)
 
✔ نادر کنعانی (---)
 
✔ پری سیف الاسلامی (---)