هیات مدیره

معرفی اعضای هیات مدیره

 

✔ پری سیف الاسلامی (مدیر عامل)
 
✔ مجتبی غلامی سیبنی (رئیس هیات مدیره)
 
✔ محمد رضا صحافی (نایب رئیس هیات مدیره)
 
✔ رضا ورانلو (خزانه دار)
 
✔ نفیسه مجیدی (عضو هیات مدیره)