جزئیات خبر

بازدید از شرکت "پرس سیلندر" - 1398/10/03

بازدید از شرکت

انجمن مدیران کیفیت تورصنعتی بازدید از شرکت "پرس سیلندر" را در تاریخ 7 دی 98 برگزار میکند.

جهت رزرو نام خود با دفتر انجمن تماس بگیرید. 02833673090