جزئیات خبر

آگهی دعوت - 1398/09/02

آگهی دعوت

اینک که با کمک خداوند متعال و حضور دلگرم کننده شما عزیزان بیش از ده سال از شروع فعالیت انجمن مدیران کیفیت سپری شده است به استحضار می رساند که با توجه به اتمام دوره دو ساله هیات مدیره و یک ساله بازرسین حاضر، مجمع عمومی جهت انتخاب هیات مدیره و بازرسین جدید انجمن درتاریخ 08/10/ 1398 ساعت 11 در محل پژوهشگاه اداره استاندارد واقع در خیابان دانشگاه روبروی پارک الغدیر برگزار می شود.

لذا خواهشمند است چنانچه متقاضی کاندید شدن در انتخابات هیات مدیره یا بازرسین انجمن مدیران کیفیت می باشید و شرایط مندرج در ذیل و درج شده در اساسنامه و سایت انجمن مدیران کیفیت به آدرس www.qslms.ir را دارا می باشید حداکثر تا 02/10/1398 نسبت به تحویل مدارک خود ( به صورت حضوری) به دفتر انجمن اقدام فرمائید.

شرایط کاندید شدن در انتخابات بازرسین انجمن مدیران کیفیت :

1 – داشتن حداقل 7 سال سابقه کاردرصنایع تولیدی و 5 سال سابقه کار مدیریت کیفیت در واحد های تولیدی
2- داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس ( ارائه اصل وکپی مدرک تحصیلی در مرحله کاندید شدن الزامی است)
3- عضویت در انجمن مدیران کیفیت (کلیه کاندیدها بایستی حداقل 2سال قبل از کاندیدشدن بصورت مستمرو یا 4سال غیرمستمرازاعضای انجمن باشند.)
4 - عدم سو پیشینه (ارائه این سند در زمان معرفی به سازمانهای ذیربط ضروری می باشد.)
5- داشتن سابقه تاییدصلاحیت (حداقل یک دوره از طریق اداره استاندارد)
6 - کپی کارت ملی و کپی شناسنامه
7 - یک قطعه عکس 4*6
8- عدم عضویت در هیات مدیره و نداشتن مسئولیت اجرایی درسایر مراکز آموزشی مورد تایید اداره استاندارد ( بصورت پاره وقت یا تمام وقت )
9- عدم عضویت درهیات مدیره و نداشتن مسئولیت اجرایی در سایر انجمن ها ، مراکز ، دفاتر با زمینه ی فعالیت مشابه انجمن مدیران کیفیت
10 – فرد انتخاب شده در صورتیکه در طول مدت فعالیت در انجمن مدیران کیفیت مشمول شرایط ردیف های 9 و 8 شود ، امکان ادامه همکاری ایشان در انجمن مدیران کیفیت وجود ندارد.
به منظور امکان بررسی مدارک کاندیدها به درخواستهائی که بعد از تاریخ 02/10/1398 به دفتر انجمن ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.