جزئیات خبر

بازدید از شرکت "کشت و صنعت نیک پارس" - 1398/06/20

بازدید از شرکت

انجمن مدیران کیفیت تور صنعتی بازدید از شرکت "کشت و صنعت نیک پارس" را در تاریخ 25 شهریور از ساعت 10 الی 12 برگزار میکند.
* حضور در تور برای اعضای انجمن رایگان میباشد.
* بهمراه داشتن روپوش سفید در روز تور الزامی است.
* جهت رزرو نام خود هر چه سریع تر با دفتر انجمن تماس بگیرید. 02833673090