جزئیات خبر

مدیریت کیفیت فراگیر - 1398/05/01

مدیریت کیفیت فراگیر

انجمن مدیران کیفیت دوره آموزشی مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) را به مدت 8ساعت در شهریور 98 برگزار میکند.

هزینه دوره: 130000 تومان

جهت رزرو نام خود و ثبت نام با دفتر انجمن تماس بگیرید 02833673090