گالری

ردیف عنوان مشاهده
1 هم اندیشی مدیران کیفیت با حضور مدیر کل استاندارد - 11 بهمن 97 مشاهده
2 سمینار نقش استاندارد در حمایت از کالای ایرانی در دانشگاه رجاء با تدریس آقای حاجی کریمی مشاهده
3 دوره آموزشی هفت ابزار کنترل کیفی سال 97 مشاهده
4 دوره آموزشی مهارتهای مساله یابی و تصمیم گیری با تدریس دکتر بیات - 10و16اردیبهشت 98 مشاهده
5 دوره آموزشی مدیریت رفتارسازمانی با تدریس دکتر حاجی کریمی - سال 98 مشاهده
6 دوره آموزشی کنترل فرآیند آماری سال 97 مشاهده
7 دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی سال 97 مشاهده
8 دوره آموزشی سردخانه مواد غذایی با تدریس آقای نازک کار - 7 خرداد 98 مشاهده
9 دوره آموزشی روش های نمونه برداری با تدریس مهندس قلم آرا - 24 و 25 دی 97 مشاهده
10 دوره آموزشی رضایت مشتری - اردیبهشت 96 مشاهده
11 دوره آموزشی رضایت مشتری سال 97 مشاهده
12 دوره آموزشی تضمین کیفیت با تدریس مهندس مکنت جو - 26 مهر 97 مشاهده
13 دوره آموزشی آشنایی با قوانین با تدریس خانم مهندس عقیلی - 5 دی 97 مشاهده
14 دوره آموزشی آشنایی با الزامات ISO 9001-2015 مشاهده
15 تور صنعتی شرکت کم جا چوب بلوط - 7 آبان 97 مشاهده
16 تور صنعتی شرکت صنایع غذایی کورش - 20 دی 97 مشاهده
17 تور صنعتی بازدید از پارک علم و فناوری - 20 آبان 97 مشاهده
18 تور صنعتی نگین زره پارس - 20 خرداد 98 مشاهده
19 تور صنعتی شرکت بهداش - خرداد 96 مشاهده
20 دوره آموزشی هفت ابزار کنترل کیفیت مشاهده
21 نمایشگاه کالاهای استاندارد مشاهده
22 سمینار سازمان های شاد و موفق مشاهده
23 دوره مدیریت استراتژیک مشاهده
24 دوره کنترل کیفیت عمومی مشاهده
25 دوره رضایت مشتری مشاهده
26 دوره آشنایی با قوانین سازمان ملی استاندارد مشاهده
27 خاطرجمع باش مشاهده
28 تورصنعتی نیروگاه زنجان مشاهده
29 تورصنعتی شرکت بهداش مشاهده
30 تور صنعتی شرکت خانمان مشاهده
31 تور صنعتی یونیلیور ایران مشاهده
32 تور صنعتی گلوکزان مشاهده
33 تور صنعتی کابل البرز مشاهده